blank
blank
  • Mayıs 27, 2019

LENFÖDEM  NEDİR?

Lenfatik dolaşım sistemi, arter ve ven dolaşım sisteminden sonra 3. dolaşım sistemidir.Bağışıklık sistemi hücrelerinin üretimi, taşınması, doku aralığında biriken atık maddelerni taşınması lenfatik sistemin görevlerindendir. Lenf damarlarımız cildin hemen altında yer alır ve kollardan gelen akım koltukaltındaki , bacaklardan gelen akım kasıklardaki lenf nodlarına dökülürler.

Lenf dolaşımının  herhangi bir sebeble bozulması ve   bu lenfatik sıvının cilt altında birikmesi ile oluşan şişliğe   LENFÖDEM denir.

LENFÖDEM NASIL OLUŞUR?

Lenfödem lenf dokusunun doğumsal anormalliği nedeniyle oluşabilir. Bu şekilde doğumsal yapı değişikliği kaynaklı lenfödeme Primer Lenfödem denir.35 yaş öncesi ve 35 yaş sonrası gelişenler olarak iki başlıkta takip edilirler.

Sekonder Lenödemse, baskı ,travma,fonksiyonel yetersizlikler sonucu gelişen lenfödemdir. Lenf nodlarının cerrahi olarak alınması yada radyoerapi ile işlev kaybı sonucu gelişen lenfödem en sık görülen tiptir.

Obesite de lenfödem gelişiminde risk faktörüdür.

LENFÖDEM BULGULARI NELERDİR?

Etkilenen vücut bölgesinde  ;

1.Ağırlık hissi

2.Ağrı

3.Hissizlik

4.Hareket kısıtlılığı

5.Kontrol edilemediği durumlarda  enfeksiyon

TANISI NASI KONUR?

Hastanın etkilenen uzvunda şişlik hissetmesi  lenfödem  tanısı için yeterlidir. Klinik takipte  uzuvların  çevre ölçüm farkları veya hacimleri  takip edilir.

Lenfödem oluşturan nedenleri saptamak için BT, MR , lenfosintigrafi , alt ekstremite lenfödemler de arterio venöz Doppler USG gibi radyolojik tetkiklerden yararlanılabilir.

LENFÖDEM EVRELERİ

Evre 1:Ödem yumuşaktır, basmakla iz bırakır ve yukarı kaldırılması ile azalır.

Evre 2:Ödem daha serttir, yukarı kaldırmakla geri dönüş azdır

Evre 3:Deri serttir, tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle renk değişikliği vardır, siğil benzeri yapılar vardır.

LENFÖDEM TEDAVİSİ

Lenfödem oluştuktan sonra, tamamen geri dönüşü mümkün değildir. Bu nedenle oluşumunun engellenmesi ve de oluştuğunda erken evrede müdahale etmek çok önemlidir.

Tedavide tüm dünyada en etkin kabul edilen yöntem Kompleks Dekonjestif Tedavidir ( complex decongestive therapy).

Tedavinin ilk aşamasınde cilt bakımı ve eğitimi ardından manuel lenf drenaj masajı ve  özel bandajlama uygulanır. Bandaj en az 21 saat süreyle kalır. Özellikli egzersizler yapılır. Bası giysisi planlanır.En az 2-4 hafta süren bu tedaviden sonra hastanın kendi kendine yapacağı koruma fazına geçilir. Cilt bakımı, özellikli egzersizler, bası giysisi ve bandajlamaya devam edilir. Aralıklı vizitlerle ödem takip edilir.

Bunlardan başka pnömotik kompresyon uygulanması, kinezioband uygulaması, elevasyon, aerobik egzersizler, obezite ile mücadele de tedavinin parçalarıdır.