Uzm. Dr. Sena KALAYCIOĞLU

HAKKIMDA

Eğitim:

Yıl Eğitim Bilgileri
1983-1989 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
1989-1994 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ana bilim dalı

GÖREV YERLERİ

Yıl Bölüm Pozisyon Hastane
1995-1996 Radyoloji ana bilim dalı Öğretim Görevlisi Pamukkale Üniversitesi
1996-2012 Radyoloji Basmane Şifa Hastanesi
2012-2016 Yard.Doç.Dr. Radyoloji ana bilim dalı Şifa Hastanesi
2016-2017 Radyoloji Çiğli Ekol Hastanesi
2017-2018 Radyoloji Ada Radyoloji

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1 OCAK 2012

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

6.2.  Doktora Tezleri :  Dr.Sena Kalaycıoğlu,Prof.Dr.Hüdaver Alper.Kollagen Doku Hastalıklarının akciğer parankim tutuluşunda Toraks HRCT bulguları.

  1. Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.Non-visualization of the internal carotid artery with a normal ipsilateral common carotid artery Doppler waveform:a finding suggesting congenital absence of the ICA on colour Doppler ultrasound.C. Yilmaz,S.Kalaycioglu G.Onat. British Journal of Radiology,79(2006),e108-111

2.Budd Chiari syndrome associated with liver hydatid disease:Retrospective evaluation of color Doppler ultrasound findings with emphasis on intrahepatic venous collateralization. C.Yilmaz,N.Erkan,M.Arslan,S.Kalaycioglu.Radiol Oncol 2009;43(4):225-232

3.Maintenance of normal Radiocephalic Fistula Flow via Ulnar Artery in a Patient with Occlusion of the Radial Artery.Cengiz Yılmaz,Kaan Özcan,Sena Kalaycıoğlu,Demet Özcan.J.Ultrasound Med;28:1593-1595

4.Assessment of coronary venous system by cardiac computed tomography.Genc B,Solak A,Gür S,Kalaycioglu S,Öztürk V. Diagn İnterv. Radiol. 2013 Jul-Aug;19(4):286-93

5.Multidedector Computed Tomography findings of an asymptomatic levoatrial cardinal vein with an interatrial course.Genç B,Solak A,Sahin N,Öztürk A,Kalaycioglu S. Folia Morphol.(Warsz)2013 Aug:72(3):274-7

6.The value of diffusion weighted magnetic resonance imaging in the diferential diagnosis in diffuse bowel thickening.Solak A,Genç B, Solak I,Kalaycioglu S,Sahin N

7.Distal Tibial osteochondroma causing fibular deformity and deep peroneal nerve entrapment neuropathy:Acta Orthop Travmatol Turc.2014;48(4)463-6

7.2. Uluslararası ve ulusal  diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Tracheal Diverticulum:İncidence in routine Chest Tomography and Its relation with smoking history.

Aynur Solak,Berhan Genç,Neslin Şahin,Sena Kalaycıoğlu.Türkiye Klinikleri j Med Sci 2013:33(1) 73-80

2.Postspinal başağrısı sonrası gelişen ve atipik prezentasyon gösteren posterior reverzibl ansefalopati sendromu.Neslin Şahin,Jale Meral,Esin Çelik,Aynur Solak,Sena Kalaycıoğlu,Serkan Gür. Turk J.anaesth Reanim.2013:41(4):142-145

3.Intraventricular Noncolloid Neuroepithelial cyst:2 Year Follow-up with CT and MR Imaging.Sena Kalaycıoğlu,Cihan Turan,Hüdaver Alper,Nuri Şener.Turkish Journal of Medical Sciences.Kabul

Tarihi:16.12.1994

4.Postnatal Developmental Process of the Corpus Collosum MRI evaluation.Orhan Oyar,Sena

Kalaycıoğlu,Işıl Günhan,İsmail Oran,Nuri Şener.Turkish Journal of Medical Sciences.Kabul Tarihi:6.12.1994

5.Diagnostic Application of Nasogastrik tüpe in Children with partial form of Gastric volvulus.İsmail

Oran,Sena Kalaycıoğlu,Nuri Şener.Turkish Journal of Medical Sciences.Kabul Tarihi:4.8.1994

6.Serebral Hemiatrofi(Dyke Davidoff Masson Sendromu) vakalarının BT ve MR ile Görüntülenmesi.Radyoloji

ve Tıbbi Görüntüle Dergisi.1993,3 63-68.

.7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Evaluation of prostaglandin E1 Induced Erections in Potent Men with Color Doppler Sonography.C.Yılmaz,A.Alemdaroglu,S.Kalaycioglu. 23.Dreılandertreffen  11.Euroson.Berlin.26-29 September 1999

2.Ectasia of the Seminiferous tubule:Sonografic and MR Imaging Findings. C.Yılmaz,G.Unal,S.Kalaycioglu,F.Uslu. 23.Dreılandertreffen  11.Euroson.Berlin.26-29 September 1999

7.4.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ve posterler

Posterler:

1.Apandiks mukoselinin yol açtığı dev çekokolik invaginasyonda BT bulguları. 2011  Türk Radyoloji Kongresi.

2.Asemptomatik bir hastada intrahepatik portal ven anevrizması.2011 Türk Radyoloji Kongrasi

3.Prostatın intravezikal protrüzyonunun mesane boynu obstrüksiyonu ile ilişkisi:Klinik ve Ürodinamik bulgularla korelasyon.2011 Türk Radyoloji Kongresi

4.Kemik destrüksiyonu oluşturan dev abdominal aort anevrizması.2011 Türk Radyoloji Kongresi.

5.Dual Enerji BT anjiografinin nonkardiak vasküler patolojileri görüntülemedeki etkinliği.2011 Türk Radyoloji kongresi.

6.Subkortikal derin beyaz cevherde kistik kitleyi taklit eden dev wiechov Robin aralıkları.2011 Türk Radyoloji Kongresi

6.BT incelemede saptanamayan subaraknoid kanama tanısında MR da SWI sekansının üstünlüğü.2011 Türk Radyoloji Kongrasi

7.Akut inme değerlendirilmesinde SWI sekansı katkı sağlar mı?2011 Türk Radyoloji Longresi.

8.Trakeosel(Paratrekeal hava kisti):İnsidans,etioloji,ve radyolojik bulgular.2011 türk Radyoloji Kongresi

9.Primer odağı saptanamayan amelanotik melanom metastazı:Radyolojik Bulgular.2011 Türk radyoloji Kongresi

10.Fibulada şiddetli incelme deformasyona eşlik eden peroneal sinir tuzak nöropatisi oluşturan soliter distal osteokondrom.16.MR Kongresi

11.Metastazdan ayırtedilemeyen akciğer ve karaciğerde multibl nodüller oluşturan nadir bir kist hidatik olgusu:BT ve MR Bulguları.16.MR Kongresi

12.Birden fazla krural tendonu tutan tuberkuloz tenosinoviti.16.MR kongresi

13.Nadir subaraknoid kanama sebebi:serebral venöz trombüs.16.MR Kongresi

14.Postspinal başağrısı sonrası gelişen ve atipik prezentasyon gösteren PRES.16. MR Kongresi.

15.Hipertansiyona yol açan unilateral parsial polikistik böbrek hastalığında MR incelemenin diğer görüntüleme yöntemlerine üstünlüğü.16.MR Kongresi.

16.Retroperitoneal uzanım gösteren rüptüre dev apendiksial mukosel BT ve MR bulguları:Olgu Sunumu.16.MR Kongresi

17.Santral hiler kitle postobstrüktif atelektazi ayrımında diffüzyon MR görüntüleme.17.MR Kongresi

18.Asemptomatik Budd-Chiari sendromu olgusunda 3D-MR venografik incelemenin diğer görüntüleme yöntemleriyle karşılaştırılması.17.MR Kongresi

19.Korpus Kollosumun postnatal gelişiminin MR ile değerlendirilmesi.14.Ulusal Radyoloji Kongresi.

Bildiriler:

1.SWI Imaging:Güncel ve gelecek vaat eden uygulamalar.16.MR Kongresi

2.Vertebral kompresyon fraktürlerinin ayırıcı tanısında MR.14.Ulusal Radyoloji Kongresi.

3.Rinoserebral Mukormikoziste MR Bulguları.14.Ulusal Radyoloji Kongresi.

SMA ve SMV in pankreas hastalıkları ayırıcı tanısındaki önemi.13.Ulusal Radyoloji Kongresi.

 7.5.  Diğer yayınlar

1.Apandiks mukoseli nedeniyle oluşan dev İlioçekokolik İnvaginasyonlu olguda Dual Enerji Bilgisayarlı tomografinin önemi.Sena Kalaycıoğlu,Aynur Solak,Seyhan Yalaz,Serkan Gür.Yeni Tıp Dergisi

2.İki kardeşte Kniest Displazi.Aziz Polat,Uğur Şaylı,Sena Kalaycıoğlu,Arif Akşit.Yeni Tıp Dergisi.13(5):316-319 1996

3.Lomber disk herniasyonlu hastalarda Bilgisayarlı Tomografi:Klinik Bulgularla ilişkisi.Sena Kalaycıoğlu,Füsun Toraman,Füsun ardıç,.Ege Fiz Tıp Reh Der 1 (2):77-80 1995

4.KobayınTemporal kemik tomografisi ile kesitsel anatomisinin karşılaştırılması.İsmet Bayramoğlu,Sena Kalaycıoğlu,Nejdet ardıç.TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni.

5.Az rastlanan bir disfaji olgusu.Diffüz idiopatik skeletal hiperostoz.(DISH).Sena Kalaycıoğlu ,Füsun Toraman,Nejdet Ardıç.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.Volüm 1 Sayı 3-4 1995

6.İntracranial Metastases of Breast Carsinoma:MR findings:Case Report.Sena Kalaycıoğlu,İsmail Oran,Mustafa Öztürk,Nuri Şener.Medical Journal of Ege University 3 (3-4):153-156,1993

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-İzmir Tabip Odası
-Türk Radyoloji Derneği
-Türk Manyetik Rezonans Derneği