Uzm.Dr. Pınar ÜŞAR

HAKKIMDA

Eğitim:

Yıl Eğitim Bilgileri
1992-1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000-2005 Araştırma Görevlisi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Görev Yerleri:

Yıl Bölüm Pozisyon Hastane
2016-2018 Anestezi ve Reanimasyon Uzm.Dr. Kordon Cerrahi Tıp Merkezi ve Sada Hastanesi
Nisan, 2016 - Temmuz, 2016 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm. Dr. Özel Ekol KBB Hastanesi
Şubat, 2016 - Mart, 2016 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.Dr. Özel Hayat Hastanesi
2013-2016 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yard. Doç. Dr. İzmir Şifa Hastanesi
2006-2013 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.Dr. İzmir Şifa Hastanesi
Mart, 2006 - Ekim 2006 Anestezi ve Reanimasyon Uzm.Dr. Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi
2005-2006 Anestezi ve Reanimasyon Uzm.Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Deneyimler

Genel anestezi (pediatrik anestezi, nöroanestezi, kalp-damar cerrahisi anestezisi, obezite anestezisi vb.), rejyonal anestezi (epidural anestezi, spinal anestezi vb.), periferik sinir blokları, Yoğun Bakım Ünitesi’nde hasta takibi, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, santral kateter takılması, PCA uygulamaları vb. 

Tıbbi Yayınlar

Üşar P, Kar AA, Çıtak G, Maral J, Canlı Ş. Breakage of an epidural catheter inserted for labor analgesia. Turk J Anaesth Reanim 2015;43:282-4

2- Genc M, Sahin N, Maral J, Celik E, Kar AA, Usar P, Korkut B, Guclu S. Caesarean Section with Spinal Anesthesia and Postspinal Headache. American Journal of Obstetric&Gynecologic Research. 2015 Jan Volume 1 Issue 1.

3- Üşar P, Kar AA, Maral J, Yalaz S, Öztürk H. Genel anestezi sonrası gelişen negatif basınç akciğer ödemi. Anestezi Dergisi 2014;22(2):116-9.

4- Genc M, Sahin N, Maral J, Celik E, Kar AA, Usar P, Korkut B, Guclu S. Does bupivakain and fentanyl combination for epidural analgesia shorten the duration of labour? J Obstet Gynaecol 2014 Dec 29:1-4.

5- Alagöl A, Calpur  OU, Üşar PS, Turan N, Pamukçu Z, Intraarticular analgesia after  arthroscopic knee surgery: Comparison of neostigmine, clonidine, tenoxicom, morphine and bupivacaine. Knee Surg Sports Travmatol Arthrosc. 2005 Nov; 13 (8): 658 – 63.Epub 2005 May.24.

6- Turan A, Karamanlıoğlu B, Memiş D, Üşar P, Pamukçu Z, Türe M. The analgesic effects of gabapentin after total abdominal hysterectomy. Anesth Analg. 2004 May;98(5):1370-3.

7- Memiş D,Turan A, Karamanlıoğlu B, Üşar P, Pamukçu Z, Türe M. The effect of intravenous pantoprazole and ranitidine for improving preoperative gastric fluid properties in adults undergoing elective surgery. Anesth Analg. 2003 Nov;97(5):1360-3.

BİLDİRİLERİM

1- Üşar P, Kar AA, Çıtak G, Maral J, Canlı Ş. Doğum analjezisi için takılan epidural kateterin kopması. TARK 2014.

2- Üşar P, Karamanlıoğlu B. Monitorize anestezi bakımında deksmedetomidin-remifentanil infüzyonuna esmolol eklenmesi. TARK 2014.

3- Genç M, Şahin N, Maral J, Kar AA, Çelik E, Korkut B, Üşar P, Güçlü S. Elektif şartlarda spinal anestezi ile sezaryene alınan hastalarda baş ağrısının en önemli nedeni nedir? TJOD 2013.

  1. Üşar P, Kar A.A, Maral J, Yalaz S, Öztürk H. Genel anestezi altında inguinal herni onarımı uygulanan hastada gelişen negatif basınç akciğer ödemi. TARK 2011.

  1. Maral J, Taştan A, Üşar P, Kar A.A. Sonradan açıklığa kavuşan sildenafil citrat(viagra) kullanımına bağlı akut miyokard infarktüsü. TARK 2011.

  1. Maral J, Okur F.F, Alayunt A, Kar A.A, Üşar P. Hipoplastik sol kalp sendromu(HLHS)-anestezi ve anestezistin rolü. TARK 2011.

UZMANLIK TEZİM

Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin-remifentanil infüzyonuna esmolol eklenmesi

KATILDIĞIM KONGRELER

1- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi (TARK). 25 Ekim-29 Ekim  2014. ANKARA.

2- 19th International Intensive Care Symposium. 10-11 Mayıs 2013. İstanbul.

3- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi (TARK). 26-30 Ekim 2011 ANTALYA.

4- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi (TARK). 27-31 Ekim 2010 ANTALYA.

5- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi (TARK). 28 Ekim-1 Kasım 2009.  ANTALYA.

6- Rejyonal Anestezi Derneği (RAD) 3. Ortak Toplantısı. 13-15 Ocak 2005. İZMİR.

7- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi (TARK). 27 Kasım-1 Aralık 2003. ANTALYA.

KATILDIĞIM KURSLAR, EĞİTİMLER, TOPLANTILAR

1- Mekanik ventilasyon kursu. 18-19 Eylül 2015, İzmir.

2- Anestezide hasta ve çalışan güvenliği eğitimi. 16 Mayıs 2015, İzmir.

3- Ultrason eşliğinde ileri düzey pleksus ve periferik sinir blokları kursu. 14-15 Ocak 2012, Ankara.

4- Rejyonel anestezi eğitici eğitimi kursu. 3-4 Aralık 2011, İzmir.

5- Nutritional support in pediatric patients. ESPEN. 26.11.2011, İzmir.

6- Nutritional support in intensive care unit(ICU) patients.ESPEN. 26.11.2011, İzmir.

7- Sürekli renal replasman tedavileri bölgesel eğitim toplantısı: 08 Ekim 2011, İzmir.

8- Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi eğitimi: 29 Mart 2005, Edirne