Uzm.Dr. Haci BALKAYA

HAKKIMDA

Eğitim:

Yıl Eğitim Bilgileri
1994 - 2000 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
2002 - 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GÖREV YERLERİ

Yıl Bölüm Pozisyon Hastane
2000 - 2002 Pratisyen Hekim Alaca Hamidiye Sağlık Merkezi, AKSARAY
2002 - 2007 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007 - 2008 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Askeri Hizmet Etimesgut Askeri Hastanesi, ANKARA
2008 - 2009 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzm. Dr. Kızıltepe Devlet Hastanesi, MARDİN
2009-2010 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.Dr. 2010 Özel Karataş Hastanesi, İZMİR
2010-2019 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.Dr. Tınaztepe Sağlık Grubu, İZMİR

Kurslar, Konferanslar, Yayınlar, Bildiriler ve Posterler Listesi:

 1. Doğru Antibiyotik Kullanımı Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, KLİMİK Derneği. 12 Mart 1998, Adana
 2. Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 8-9 Mayıs 2003, İzmir
 3. Major Hepatobiliyer Cerrahi Uygulanan Aortik Trombozisli Obes Geriyatrik Bir Olguda Perianestezik Yönetim (Olgu Sunumu). Türk Anest Rean Der. Dergisi 2004; 32(1):79
 4. Ilımlı Akut Pankreatitli Bir Gebenin Sezeryanla Doğumundaki Anestezi Yönetimi (Olgu Sunumu). Türk Anest Rean Der. Dergisi 2004; 32(1):212
 5. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 39. Ulusal Kongresi, 23-27 Kasım 2005, Antalya
 6. Perianesthetic Management Of A Geriatric Obese Patient With Aortic Thrombosis Undergoing Major Hepatobiliary Surgery The Internet Journal of Anesthesiology. 2005 Volume 9 Number 2 Özkardesler, M. Akan, H. Hepaguslar, H. Balkaya, F. Yilmaz & Z. Elar
 7. Sıvı Tedavisinde Yenilikler, Olgu Sunumları Sempozyumu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi,20 Ocak 2007,İzmir

8.    Ratlarda Termal Ağrı Modelinde İntratekal Ropivakainin Analjezik Etkilerine İntratekal Midazolamın Etkisi [The influence of intrathecally admınıstered mıdazolam on analgesıc effects of intrathecally admınıstered ropivacaine on thermal induced pain model in rats]. Tıpda Uzmanlık Tezi,Haci Balkaya,Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Anabilim Dalı, 27 Şubat 2007,İzmir

 1. The Effect of Intraperitoneal Ondansetron on Intrathecal Bupivacaine Analgesic Activity in the Thermal Pain Model of Rats. JTAICS 2008; 36:11-18 Remzi Özay, Semih Küçükgüçlü, Necati Gökmen, Osman Yılmaz, Ozan Özkaya, Hacı Balkaya
 2. Ratlarda Termal Ağrı Modelinde İntratekal Uygulanan Bupivakainin Analjezik Etkisine İntraperitoneal Uygulanan Ondansetronun Etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008; 36(1):11-18 Remzi Özay, Semih Küçükgüçlü, Necati Gökmen, Osman Yılmaz, Ozan Özkaya, Hacı Balkaya
 3. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48.Ulusal Kongresi 25-29 Ekim 2014 Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Ankara
 4. Terapotik Hipotermi Kursu, Türk Yoğun Bakım Derneği 26 Mayıs 2017,Agemon Otel, İzmir
 5. Klinikte Kan Bileşenleri Kullanımı Eğitim Sempozyomları,13 Eylül 2017,Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir