Uzm.Dr. Cemil Cahit ÖZDEMİR

HAKKIMDA

1992 yılında “Hastane Yönetimi ve Yöneticilik” konusunda TÜBİTAK’ta eğitim aldım. Meslek hayatım boyunca düzenlenmiş Ulusal Psikiyatri Kongreleri ve farklı Psikiyatrik konulardaki bir çok seminer ve çalışmaya katıldım. Özel ilgi alanım “PSİKOTERAPİ” konusu olup, bu konuda Freud ve ondan sonra yaşamış olan önemli ve farklı ekolleri temsil eden psikiyatrist ve psikologların kitaplarını, çalışmalarını ve literatürü takip ederek çalışmalarıma devam ediyorum.

Eğitim:

Yıl Eğitim Bilgileri
1968-1972 Haydarpaşa Lisesi, İstanbul
1972-1978 İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1984-1989 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Görev Yerleri:

Yıl Bölüm Pozisyon Hastane
1979-1980 Pratisyen Hekim Merkez Sağlık Ocağı, Trabzon
1981-1982 Stajyer Hekim GATA, Ankara
1982-1984 Gemi Hekimi TCG Muavenet Muhbiri, Gölcük Donanma Komutanlığı
1984-1989 Uzmanlık Eğitimi GATA, Ankara – Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı İhtisası
1989-1992 Psikiyatri Uzmanı ve Baştabip Yardımcılığı İskenderun Deniz Asker Hastanesi, Hatay
1992-1998 Psikiyatri Uzm.Dr. Gölcük Deniz Asker Hastanesi, İzmit
1998-2002 Psikiyatri Uzm.Dr. İzmir Mevki Asker Hastanesi, İzmir
2002-2005 Psikiyatri Uzmanı ve Baştabip Yardımcılığı İzmir Mevki Asker Hastanesi, İzmir
2005-2006 Erkan Başkanı Genel Kurmay Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Komutanlığı, Ankara
2006-2007 Psikiyatri Uzmanı ve Baştabiplik İzmir Mevki Asker Hastanesi, İzmir
2007-2013 Psikiyatri Uzmanı ve Mesul Müdür Özel Gazikent Tıp Merkezi, İzmir
2013-2014 Psikiyatri Uzm.Dr. Özel Akademik Tıp Merkezi
2014-2016 Psikiyatri Uzm.Dr. Özel Mavi Deniz Tıp Merkezi, İzmir
2016-2017 Psikiyatri Uzm.Dr. Özel Deniz Hastanesi, İzmi