Uzm. Dr. Arzu ACAR

HAKKIMDA

Eğitim:

Yıl Eğitim Bilgileri
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,– Anesteziyoloji ve Reanimasyon

GÖREV YERLERİ

Yıl Bölüm Pozisyon Hastane
2005-2010 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2010-2012 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Çan Devlet Hastanesi / ÇANAKKALE
2012-2014 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bandırma Özel Hastanesi
2014-2019 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Özel Gazi Hastanesi

Üye Olduğu Mesleki Dernek Ve Kuruluşlar:

 • İzmir Tabip Odası
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

A1. ESWL İşleminde Topikal Emla Kremin Ağrıya ve Analjezik Gereksinime Etkisi: Plasebo-Kontrollü Randomize Çalışma – TARK 2009/43. Ulusal Kongresi (Poster Sunumu)

A2. Pompe (Glikojen Depo Hastalığı Tip 2) Hastalığında Spinal Anestezi Eşliğinde Üreterolitotripsi: Olgu Sunumu – TARK 2009/43. Ulusal Kongresi (Poster Sunumu)

A3. Böbrek Tümörü Nedeniyle Laparoskopik Nefrektomi Planlanan Multipl Skleroz Hastasında Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu – TARK 2009/43. Ulusal Kongresi (Poster Sunumu)

 

 1. Katıldığı Kurslar, Eğitimler ve Sertifikalar

 • ABDÜLKADİR ÖZBEK ENSTİTÜSÜ – Psikodramatist Eğitimi – 2019-Halen Devam Etmektedir
 • TARD Eğitimi Geliştirme Kursu – (Modül 4 – Anne Anestezisi, Çocuk Anestezisi ve İstenmeyen Etkiler) – 2019 – ANKARA
 • ÇSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İşyeri Hekimliği Belgesi – Ocak 2014
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU – Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası – 2013 – BALIKESİR
 • TARD Eğitimi Geliştirme Kursu – (Modül 3 – Yoğun Bakım, Acil Tıp, Kan, Transfüzyon) – 2012 – İSTANBUL
 • TARD Eğitimi Geliştirme Kursu – (Modül 2 – Kardiyovasküler Sistem) – 2011 – İSTANBUL
 • TARD Eğitimi Geliştirme Kursu – (Modül 1 – Solunum Sistemi) – 2009 – İZMİR
 • RESÜSİTASYON DERNEĞİ – İleri Yaşam Desteği Kursu – 2009 – İZMİR

 

 1. Katıldığı Sempozyum ve Kongreler

 • TÜRKİYE GRUP PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ “43. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi” – 23-26 Mayıs 2018 – Bergama/İZMİR
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ “ANESTEZİSTANBUL 2011” Sempozyumu – 13-14 Mayıs 2011 – İSTANBUL
 • TARD 2009 43. Ulusal Kongresi – 28 Ekim-01 Kasım 2009 – ANTALYA
 • Institut de Formacio Continua – Universitat de Barcelona – The Essentials in Organ Donation Seminar – 28 Mart 2009 – İZMİR
 • ARUD “Jinekoloji, Obstetrik Anestezi ve Analjezide Güncel Konular” Sempozyumu – 10 Mayıs 2008 – ANKARA
 • TARD Ege-Akdeniz Şubesi “Doğum Analjezisi ve Yenidoğanın Erken Dönemi Sorunları” Sempozyumu – 23 Şubat 2008 – MANİSA
 • TARD Ege-Akdeniz Şubesi “Rejyonal Anestezide Yenilikler, Anestezi Uzmanının Medikolegal Sorumlulukları, Meslek Sigortası” Sempozyumu – 2 Haziran 2007 – İZMİR
 • TARD 2006 50. Yıl Ulusal Kongresi – 25-28 Ekim 2006 – İSTANBUL

 

 1. İlgi Alanları
 • Yenidoğan, Bebek ve Çocuk Anestezisi
 • Periferik Bloklar
 • Psikodrama