Op.Dr. Danial KHABBAZAZAR

Hakkımda

Eğitim:

Yıl Eğitim Bilgileri
Tebriz sağlık hizmetleri ve tedavi üniversitesi tıp fakültesi Tebriz/İRAN
Uzmanlık İzmir katıp çelebi üniversitesi Atatürk eğitim ve araştırma hastanesi

GÖREV YERLERİ

Yıl Bölüm Pozisyon Hastane
2015-2020 Atatürk eğitim ve araştırma hastanesi

Bilimsel Üyelikler:

Türk Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği

 İzmir Tabip Odası

Bilimsel Çalışmalar:

 1. YILDIRIM Ö, ER A, ÖZOĞUL M, KHABBAZAZAR D, ÖZŞAY O. PEŞKERSOY M. ACAR N. DİSTAL GASTREKTOMİ ESNASINDA NADİR BİR ANATOMİK VARYANT OLAN KOLESİSTDKOLİK FİSTÜL GÖRÜLMESİ. 20. ULUSAL CERRAHI VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
 2. KAR H, PEKER Y, DURAK E, CİN N, BAĞ H, KHABBAZAZAR D, GENÇ H. MİDENİN NADİR GÖRÜLEN BENİGN LEZYONU; GASTRİK LİPOMLAR: İKİ OLGU. 20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ
 3. CENGİZ F. KAMER K, ER A, KARAISLI S, ÇELİK S, KHABBAZAZAR D. NADİR GÖRÜİCN KLİDE TÜMÖRÜ OLGUSU:GASTRİK LİPOM.
 4. CENGİZ F. KAMER K, ER A, KARAISLI S, ÇELİK S, KHABBAZAZAR D. NADİR BİR KOLON PATOLOJİSİ, KOLOIIİK KİST. 20.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ
 5. HALKAYA T, KHABBAZAZAR D, BALLI G, ACAR T, KAR H. TAVUSBAY C, ÖZŞAY O, DİLEK O. SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ YAKIAŞIMI. 35 VAKALIK SERİ. 14. HEPATİKKOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ ANTALYA.
 • GÖKOVA M. ATAHAN M, KHABBAZAZAR D, ATASEVER A. MUSTAFA ACAR A., YAZICI A MEMENİN MEDÜLLER KARSİRIORNU 6 VAKALIK OLGU SUNUMU ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ

 BALLI DNAK C, KHABBAZAZAR D, ACAR A, TARCAN E İLGİNÇ BİRLİKLELİK: MALİGN MELANOM+MEME KANSER ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ.

 1. GÜRKAN ACAR M.A, ATAHAN M.K, BALLI G, GÖKOVA M, KHABBAZAZAR. TARCAN EMEMENİN İNVAZİF APOKRİN KARSİNOMU: 3 OLGU SUNUMU. 15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ
 2. KHABBAZAZAR D, KAMER E, ATASEVER A, ÖRSEL A, PEŞKERSOY HETEROZİGOT FAKTÖR V LEİDEN, PROTROMBİN G20210A VE HOMOZİGOT METİLEN TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ C677T’E SEKONDER MESENTERİK VEN TROMBOZU. 21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, ANATALYA
 3. KHABBAZAZAR D, KAMER E, SÜR Y, ÇAKIR E, ER A, PEŞKERSOY M İLEO-İLEAL İNVAIİNAŞYONUN NADİR BİR NEDENİ: İNFLAMATUVAR FİBROİD POLİP (VANCK’S TÜMÖRÜ) 21. ULUSAL CERRAHİ KONGERESİ, ANTALYA

12. KAMER E, KHABBAZAZAR D, ATASEVER A, ÖZOĞUL M, PEŞKERSOY M AKUT APANDİSİTİ ‘TAKLİT EDEN SPONTAN VENÖZ TROMBOZA BAĞLI PRİMER APENDİSİT EPİPLOİKA. 21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA

13. BAĞ H, KHABBAZAZAR D, GÜNGÖR H, EKİNCİ N, ŞUATAMAN. ÇEKUMDA NADİR GÖRÜLEN MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOMA: BİR OLGU SUNUMU. 21. ULUSAL CERRAHİ KONGERESİ, ANTALYA.

 

 1. KAMER E. KHABBAZAZAR D, CENGİZ F, ACAR T, KAR H T. 60 YAŞ ÜZERİ APENDEKTOMİ YAPILAN OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ. 21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA.
 2. KHABBAZAZAR D KAMER E, ACAR T. BALLI G, ÖZLEM GÜR E. KAR H. TARCAN E, HACIYANLI M. INSİDENTAL SAPLANAN APENDİKS TÜMÖRLERİ, 21, ULUSAL CERRAHİ KONGERESİ. ANTALYA.
 3. KAMER E, KHABBAZAZAR D ATASEVER A, ÖZOĞUL M, PEŞKERSOY M. AKUT APANDİSİTİ TAKLİT EDEN SPONTAN VENÖZ TROMBOZA BAĞLI PRİMER APENDİSİTİS EPİPLOİKA OLGUSU, 21. ULUSAL CERRAHİ KONGERESİ, ANTALYA.
 4. KAMER E, KHABBAZAZAR D, ACAR T, BALLI G, GÜR E, KAR E, TARCAN E, HACIYANLI M. İNCİDENTAL FİNDİNGS OF APPENDİCİAL TUMOR. 13. EUROPEAN SOCİETY OF COLOPROCTOLOGY SCİENTİFİC AND ANNUAL GENERAL MEETİNG. NİCE-İTALY
 5. ACAR T, ACAR N, KHABBAZAZAR D, HACİYANLİ M. STAPLED TRANSANAL RECTAL RESECTİON FOR RECTOCELE AFTER ENDOSCOPİC MUCOSAL RESECTİON- A VİDEO VİGNETTE. COLORECTAL DİS. 2018 NOV;20(11):1049-1050.
 1. ACAR N, BALLI G, KHABBAZAZAR D, CENGİZ F. ACAR T, DİLEK O. SIRANGÜLE REKİAL PROLAPSUS İÇİN PERİNEAL REKLOSİGMOİDEKLOMİ (ALTEMEİER PROSEDÜRÜ)- VİDEO SUNUM. 17. ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ. ANTALYA

20, ACAR N, BALLI G, KHABBAZAZAR D, CENGİZ F, ACAR T, DİLEK ON. EMERGENCY PERİNEAL RECTOSİGMOİDECTOMY (ALTEMEİER PROCEDURE) FOR STRANGULATED RECTAL PROLAPSE – A VİDEO VİGNETTE. COLORECTAL DİS. 2019 MAY;21(5):608-609.

 1. KAR H, KHABBAZAZAR D, KARASU Ş, BAĞ H, CENGİZ F, ACAR T, PEŞKERSOY M. İDİOPATİK OMENTAL İNFARKT 5 OLGU. 12. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ. ANTALYA
 2. ACAR T, ACAR N, KHABBAZAZAR D, HACIYANLI M. ENDOSKOPİK MUKOZAL REZEKSİYON (EMR) SONRASI GELİŞEN REKTOSEL İÇİN STARR PROSEDÜRÜ. 17. ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHISI KONGRESİ. ANTALYA
 3. KAR H, KHABBAZAZAR D, ACAR T, KAMER E, HACIYANLI M. PERFORE APENDİSİT KLİNİĞİ VE İNSİDENTAL OLARAK TANI KONULAN İKİ “SUBHEPATİK APENDİKS OLGUSU. 12. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ. ANTALYA
 4. ACAR N, KAMER E, BOZOK Y, KHABBAZAZAR D, ACAR T, CENGİZ F, HACIYANLI M. PERFORE APENDİSİT CERRAHİSİNDE LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİ AVANTAJ MIDIR? 16. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ, ANTALYA
 5. CENGİZ F, ACAR N, ACAR T, KHABBAZAZAR D, KAMER E. LAPAROSCOPİC VAGİNAL SUSPENSİON AND RECTOPEXY FOR RECTAL PROLAPSE- A VİDEO VİGNETTE. COLORECTAL DİSEASE: THE OFFİCİAL JOURNAL OF THE ASSOCİATİON OF COLOPROCTOLOGY OF GREAT BRİTAİN AND IRELAND. 2020 NOV;22(11):1792-1793.

BİLİMSEL TOPLANTILAR VE KURSLAR:

 1. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TİROİD CERRAHİSİNDE SİNİR MONİTORİZASYONU KURSU (İZMİR MART 2016)
 1. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ, STAPLER EĞİTİMİ VE KULLANIMI KURSU (EYLÜL 2017 İZMİR)
 2. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK KURSU (ANKARA EKİM 2017)
 3. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ, KOLOREKTAL CERRAHİ KADAVRA KURSU (ANKARA KASIM 2017)
 4. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ, AÇİK KARIN YÖNETİMİ UYGULAMALI KURSU (ANTALYA NİSAN 2018)
 5. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TEMEL LAPAROSKOPİK KOLON CEIRAHİSİ (ANTALYA NİSAN 2018)
 1. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ, CERRAHİ ANATOMİ VE EMBRİYOLOJİ KURSU, BÖLÜM 1: TİROİD VE BOYUN (MART 2018 İZMİR)
 1. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ 22. SELİM ANOREKTAL HASTALIKLARI KURSU (ŞUBAT 2018 İSTANBUL)
 2. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ, KOLOREKTAL CERRAHİDE ZOR OLGULAR VE ÇÖZÜMLERİ (MART 2018 BURSA)
 3. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ. TEMEL LAPAROSKOPİK CERRAHİ KURSU (NİSAN 2018ANTALYA)
 4.  . HALK SAĞLIĞI UZMANLAR DERNEĞİ, SAĞLIKTA ARAŞTIRMA KURSU-2G (MART 2018 İZMİR)
 5. KASIK FİTİĞİ KURSU (EKİM 2019 İZMİR)

 

 1. ABDOMİNAL CERRAHİ KLİNİK ANATOMİ KURSU (EKİM 2018 ANKARA)
 2. EGE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ SEMPOZYOMU (EYLÜL 2018 İZMİR)

 

 1. MUĞLA TİROİD OKULU (EYLÜL 2018 MUĞLA)

 

 1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Ege Üniversitesi (ARALIK 2017 İZMİR)